Багаторічні мальви Введіть вашу поштову адресу для підписки на новини нашого сайту
10.10.2008

    До числа таких рослин повною мірою можна віднести нові інтродуценти родини мальвових (Malvaceae) – хатьму тюрингську (лаватеру) (Lavatera thuringiaca L.)  і сіду багаторічну (Sida hermaphrodita Rusby) (рис.3.3).
    Дані  культури, зростаючи на одному місці 10-20 років, щорічно забезпечують 10-15 т кормових одиниць і 1,5-2,2 т кормового білку з 1 га при мінімальних енерговитратах, представляють великі перспективи вирощування їх на еродованих і рекультивованих землях, вивідному полі сівозміни і на закинутих ділянках.
     Як високопластичні культури, хатьма тюрингська і сіда багаторічна, крім вище наведених, важливе значення мають для вирощування в зоні недостатнього зволоження як посухостійкі рослини. Вегетуючи  від ранньої весни до пізньої осені і формуючи 2-3 укоси за сезон, вони дозволяють значно збільшувати коефіцієнт корисної дії фотосинтетично активної радіації.
    У перший рік життя багаторічні мальви встигають формувати від 25 до 45 т/га зеленої маси. В другий і наступні роки життя у багаторічних кормових мальв значно нарощується надземна маса у  всіх фазах розвитку  порівняно  з першим роком життя. 
    Багаторічні мальви характеризуються високим вмістом сухої речовини, протеїну, золи в надземній масі.
     За вмістом сухої речовини, клітковини, аскорбінової кислоти перевищує  сіда багаторічна, протеїну, БЕР, каротину – хатьма тюрингська.

    Найменша кількість сухої речовини, ліпідів і клітковини у відповідних фазах міститься у хатьми, золи, каротину і протеїну (у фазі цвітіння) – у сіди. 
    Багаторічні кормові культури родини мальвових забезпечують високий вихід поживних речовин у другий і наступні роки вегетації. 
    Найбільшою інтенсивністю накопичення поживних речовин у цей період відрізняється сіда багаторічна. Кормова одиниця хатьми тюрингської краще  забезпечена перетравним протеїном, ніж сіди багаторічної. У цілому ж, вони мають  збалансовану кормову одиницю по білку.
    Корми, отримані з рослин видів мальвових, згодовувалися усім видам сільськогосподарських тварин. Зелена маса, силос, сіно, трав'яне борошно і насіння добре поїдаються вівцями, свинями, великою рогатою худобою, кіньми, кролями, нутріями і т.п. 
    У цілому, необхідно відзначити високу продуктивність і кормову цінність багаторічних культур родини мальвових, які заслуговують широкого впровадження в сільськогосподарське виробництво Полісся України.

    МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

     Хатьма тюрингська  сягає висоти 150-220 см. Стебло округле або циліндричне. З часом утворює кущ з 6-11 продуктивних стебел. Діаметр стебла у основі 0,6-2,5 см. Листки черешкові. Листкова пластинка  округла, 5-лопатева, у верхніх листків – 3-лопатева. 
     Суцвіття у вигляді подовженої китиці з великими квітками, що знаходяться на довгих квітконіжках у пазухах листків. Розмір квітки в діаметрі іноді досягає до 8,0-8,5 см. Висота їх – до 5,0 см. 
     Плід складається з 20-23 сім'янок, розташованих навколо карпофера. Плодики голі, по краях округлі, з боків гладенькі. Насіння нирковидне, темно- або сіро-буре, гладеньке. Маса 1000 насінин – 3,24 (3,16-3,29) г. 
     Цвітіння з червня по вересень, плодоношення з червня по жовтень. 
     Сіда багаторічна – високоросла, 180-365 см заввишки.  Стебло пряме, округле у основі.  Кількість бічних пагонів першого порядку – 12-23 (у середньому 15-16). 
     Листки великі, на довгих черешках, розміщені в черговому порядку по спіралі. На основному стеблі в період цвітіння і плодоношення нараховується від 22 до 35 листків.
     Квітки правильні, актиноморфні. Розташовані в пазухах листків на основному стеблі і на бічних пагонах. Суцвіття – китиця, складається з 11-15 квіток. Віночок білий. Квітка діаметром 14-16, висотою 6-11 мм. 
     Плід складається з 6-9, частіше 7-8 плодиків. Плодики – тригранні, з витягнутою верхівкою, яскраво-коричневі, довжиною 4,3-5,5 мм, шириною 2,1-3,8 і товщиною 1,8-2,5 мм. Насіння – неправильно округлої форми, нирковидно-овальне, сіро-коричневе. Довжина його – 2,2-3,0 мм, ширина – 2,0-2,5, товщина 1,1-1,8 мм. Маса 1000 насінин – 3,59 г.
     Цвітіння проходить з червня по вересень, плодоношення – з червня по жовтень.
    Схожість насіння багаторічних мальвових протягом 3-4 років зберігання значно підвищується, а після йде поступове її зниження. 
    Насіння  дрібне. Для проростання  потребує достатню кількість вологи. Сходи з'являються при підзимніх строках сівби через 10-12 діб, при весняних – 17-25 діб. 
    Від сівби до масової появи сходів у хатьми тюрингської у середньому проходить 15, у сіди – 13 діб. Перший справжній листок у них з'являється через 9-10 діб. Після  сходів у них інтенсивно розвивається коренева система. Середньодобовий приріст головного кореня в цей період становить 0,8-1,4 см. 
    Сіда багаторічна повільно розвивається, значно пізніше досягає фази стеблування (54 діб), ніж хатьма тюрингська (36 діб).
    Характерною рисою багаторічних кормових культур родини мальвових є те, що вони в перший рік життя вступають у генеративну фазу розвитку. Бутонізація у хатьми тюрингської настає набагато раніше, ніж у сіди багаторічної. Хатьма тюрингська продовжує розвиток до достигання. Наприкінці осені, у неї дозрівають  60-80% коробочок. У перший рік життя вона формує повноцінне насіння.
    В другий і наступні роки життя початок відростання багаторічних інтродуцентів приходиться на ранньовесняний період. З багаторічних кормових мальв раніше відростає хатьма тюрингська.  
    Вони проходять повний цикл розвитку до ХІІ етапу онтогенезу, формують повноцінний врожай надземної маси і фізіологічно зрілого насіння у культурі в Поліссі України. 
    До фази цвітіння хатьма тюрингська вегетує 75-85 діб, сіда багаторічна – 100-110 діб, а до дозрівання насіння – 115-125 і 145-155 діб відповідно. 
    Важливою біологічною особливістю багаторічних мальвових є здатність відростання після укосів. При сприятливих умовах вони формують 2-4 укоси. Поновлення вегетації в них йде за рахунок бруньок, розташованих у основі стебла, іноді з верхніх бруньок. Оптимальною висотою зрізу для них є 10-12 см.
    Зі старінням кореневої системи, у багаторічних видів відбувається партикуляція.  Корені хатьми тюрингської на 4-6 рік життя розділяються на 4-9 партикул, на яких  закладаються 2-3 бруньки поновлення. Щорічно збільшується кількість партикул на одній рослині і загальна кількість пагонів. Але продуктивність рослини при цьому не збільшується. 
    Аналогічне відбувається у сіди багаторічної. На 5-7 рік життя у неї утворюється до 10 партикул. Вони мають могутні  корені, що проникають у глибину на 80-100 см. 
    Багаторічні мальви  мають широку екологічну амплітуду.  Вони морозо- і зимостійкі рослини. В другий і наступні роки життя переносять морози без снігу до мінус 15…160С, а під снігом до  мінус 36…380С. 
    Сходи їх починають з'являтися при температурі +5…+70С, а більш інтенсивно при +15…+200С. Вони здатні переносити весняні приморозки до мінус 1…30С. Вегетуючі рослини витримують короткочасне зниження температури, рано весною до мінус 3…40С, а восени – до  мінус 5…60С. За потребою до світла сіда багаторічна є геліофітом, хатьма тюрингська – гемісціофітом. До вологи багаторічні мальви відносяться також  по-різному – добре ростуть при достатній вологості і дуже стійкі до посухи.
    Багаторічні мальви активно реагують на родючість ґрунту. Ці культури добре ростуть на багатих ґрунтах, у той же час  формують достатній врожай і на бідних грунтах. Непридатні для них – дуже кислі, заболочені і перезволожені  ґрунти.
    Хатьма і сіда чутливі до добрив, особливо до органічних і азотних. При закладці багаторічних плантацій важливою умовою для одержання високих врожаїв є внесення в ґрунт  40-60 т/га органічних добрив. Крім цього, виходячи з високої врожайності надземної маси щорічно під посіви хатьми тюрингської необхідно вносити по 60-90 кг/га, а сіди багаторічної – по 90-120 кг/га діючої речовини NPK. Внесення повного мінерального добрива в порівнянні з контролем (без добрив) дозволяє підвищити врожайність надземної маси майже в два рази до 70-100 т/га.

    СОРТИ

     В Україні створено два високопродуктивні сорти багаторічних  мальв, які занесено до Державного реєстру сортів рослин та рекомендовані для вирощування  у  трьох агрокліматичних зонах України – 'Стугна-1'  (хатьма тюрингська)  і 'Вірджинія'  (сіда багаторічна).

    ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ

     Під плантацію багаторічних мальвових ділянку вибирають виходячи з біологічних особливостей рослин і вимог до екологічних факторів. З огляду на те, що хатьма тюрингська продуктивно вирощується на одному місці до 10, а сіда багаторічна – до 20 років, то  їх необхідно розміщувати на вивідному полі сівозміни, на прифермських ділянках, еродованих і рекультивованих землях. Завдяки могутній кореневій системі, вони становлять інтерес для закріплення схилів, ярів, піщаних ділянок. У зв'язку з цим важливе значення багаторічні мальви мають для вирощування в ґрунтозахисних сівозмінах, де паралельно з люцерною, еспарцетом і іншими культурами з великим успіхом можуть вирощуватися протягом п'яти і більше років.
     Попередниками багаторічних мальвових можуть бути  озимі зернові, ячмінь, овес,  а також просапні культури – кукурудза, рання картопля, овочі. Багаторічні мальви, у свою чергу, є гарними попередниками для зернових, зернобобових і овочевих культур. Як культури з високою біологічною активністю, вони позитивно впливають на агрофізичні, агрохімічні і  агробіологічні властивості ґрунту і сприяють росту, розвитку і підвищенню продуктивності наступних культур сівозміни.
     При розміщенні багаторічних мальвових після озимих або ярих зернових культур, обробіток ґрунту починають відразу  з лущення стерні. Гарний ефект у боротьбі з бур'янами дає дворазове лущення стерні на глибину 8-10 см дисковими лущильниками  і дисковими боронами. Це сприяє зниженню кількості бур'янів на 50-70%. Зяблеву оранку необхідно проводити у вересні-жовтні на глибину 25-27 см плугами з передплужниками. 
     Передпосівний обробіток ґрунту необхідно проводити залежно від строку сівби, восени або рано весною. При підзимній сівбі оранку необхідно проводити якомога раніше, у вересні. Передпосівна культивація проводиться на глибину 6-8 см найкраще комбінованим агрегатом. При ранньовесняних строках сівби передпосівну підготовку ґрунту починають дуже рано, після дозрівання ґрунту, закриттям вологи зубовими боронами у два сліди. Гарну якість передпосівної підготовки ґрунту забезпечують пружинні борони або культиватори. Незалежно від способу підготовки ґрунту обов'язковою умовою передпосівного обробітку є коткування площі до сівби.
     Оптимальним строком  сівби є підзимній – 2-3 тижня до настання стійких морозів, з таким розрахунком, щоб насіння в рік сівби не дали сходів. Насіння при цьому за осінньо-зимовий період у ґрунті проходить природну стратифікацію і з потеплінням, рано весною дружньо проростає (ІІІ декада квітня-І декада травня). Масові сходи з'являються на 20-25 діб раніше, ніж при весняній сівбі. Для весняної сівби насіння необхідно стратифікувати. 
    Багаторічні кормові мальви можна вирощувати тільки в широкорядних посівах як просапну культуру. Ширина міжрядь становить 45 або 70 см, а для сіди багаторічної – краще 70 см. При широкорядних посівах краще використовувати овочеві сівалки  або ж переобладнану  бурякову сівалку.
    Оптимальною нормою висіву при широкорядному посіві на 45 см для хатьми тюрингської є 6-7 кг/га, а для сіди багаторічної – 5-6 кг/га. При сівбі з міжряддями  70 см норма висіву хатьми тюрингської становить 5-6 кг/га, а сіди багаторічної – 3-4 кг/га.
    Глибина  заробки насіння  на важких  ґрунтах повинна бути 10-20 мм, середніх – 20-30 і на ґрунтах з легким механічним складом – до 40 мм. 
    Після сівби проводиться  до- і післясходове боронування легкими боронами.  
     Важливим елементом технології вирощування багаторічних культур родини мальвових є міжрядний обробіток, який проводиться  у фазу початку стеблування при наявності на рослині 4-6 листків на глибину 4-5 см. У фазу стеблування необхідно проводити другий міжрядний обробіток на глибину 6-8 см.
     Після збирання врожаю  проводиться останній міжрядний обробіток на глибину 6-8 см. Його необхідно поєднати з внесенням у ґрунт фосфорно-калійних добрив у дозі 60-90 кг/га.
     В другий і наступні роки вегетації догляд за посівами простий. Рано навесні на плантаціях багаторічних кормових мальвових необхідно провести боронування. На початку відростання (фаза початку стеблування) при висоті рослин 15-20 см необхідно проводити розпушування міжрядь з одночасним внесенням азотних добрив у дозі 45-60 кг/га. Наприкінці вегетації, восени, обов'язково проводитися культивація з внесенням фосфорно-калійних добрив у дозі 60-90 кг/га діючої речовини. 
    Багаторічні мальви мають високу біологічну і реальну насіннєву продуктивність. З 1 га вони забезпечують 800-1200 кг насіння. Коефіцієнт розмноження їх становить 200-300 га.

 

 
Назад

юридическая консультация